Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Den otevřených dveří 2021 ONLINE - VIDEA
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Dne 26. 11. 2021 pořádáme den otevřených dveří.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Vítejte na našem dni otevřených dveří, kde Vám představíme výuku našich studijních a učebních oborů. 

Úvodní slovo 

 • ředitel školy Ing. Vladislav Smolík   
 • zástupkyně ředitele pro studijní obory Ing. Michaela Matějková 
 • zástupkyně ředitele pro učební obory Ing. Magda Netíková 

 

Studijní obory:    

 • 41-41-M/01 agropodnikání (švp agropodnikání)              
 • 63-41-M/01 ekonomika a podnikání (švp informatika a ekonomika v podnikání)      
  - vyučujeme Minecraft    
   - žáci skypovali v rámci Skype in the Clasroom 
 • 65-41-L/01  gastronomie (švp gastronomie)   
 • 16-01-M/01 ekologie a životní prostředí (švp ochrana přírody a prostředí)       
 • 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (švp veřejnosprávní činnost) - obor bude otevřen ve šk. roce 2022 / 23

 

Učební tříleté obory 

 • 65-51/H/01 kuchař-číšník (švp kuchař-číšník pro pohostinství)   
 • 65-51/H/01 kuchař-číšník (švp kuchař)   
 • 41-51-H/01 zemědělec-farmář (švp zemědělec-farmář)   
 • 41-52-H/01 zahradník (švp zahradník)   
 • 29-56-H/01 řezník-uzenář (švp řezník-uzenář)   
 • 29-54-H/01 cukrář (švp cukrář-výroba)      
 • 29-53-H/01 pekař (švp pekař)   

 

Nástavbový dvouletý obor v denní formě vzdělávání, zakončený maturitní zkouškou 

 • 64-41-L/51 podnikání (ŠVP podnikání)

 

Domov mládeže a stravování 

 • ubytování a stravování   

  

Distanční výuka   

 

ZAJÍMAVOSTI:

 

 •  vychovali jsme nejlepšího ZEMĚDĚLCE v České republice   
 •        - vyučili jsme nejlepší CUKRÁŘKU v České republice   
 •        - každoročně připravujeme Odborné DOVEDNOSTI všech učebních oborů 
 •        - každoročně realizujeme BARMANSKÝ KURZ   
 • klatovské náměstí vytvořené v Minecraftu žáky pod vedením Ing. Rejthara  
 •        - zemědělství 4.0  - jakou cestou jdeme a kam chce dojít   

        


Poslední změna: 14.1.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech