+420 376 326 280
Den otevřených dveří 2021 ONLINE - VIDEA
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Dne 15. 1. 2021 pořádáme on-line den otevřených dveří.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Vítejte na našem dni otevřených dveří, kde Vám představíme výuku našich studijních a učebních oborů. 

·        Úvodní slovo 

o   ředitel školy Ing. Vladislav Smolík   

o   zástupkyně ředitele pro studijní obory Ing. Michaela Matějková 

o   zástupkyně ředitele pro učební obory Ing. Magda Netíková 
 

·        Studijní obory:    

o   41-41-M/01 agropodnikání (švp agropodnikání)              

o   63-41-M/01 ekonomika a podnikání (švp informatika a ekonomika v podnikání)        

            - vyučujeme Minecraft    
     - žáci skypovali v rámci Skype in the Clasroom 

o   65-41-L/01  gastronomie (švp gastronomie)   

o   16-01-M/01 ekologie a životní prostředí (švp ochrana přírody a prostředí)       

o   68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (švp veřejnosprávní činnost) - obor bude otevřen ve šk. roce 2022 / 23

 

·        Učební tříleté obory 

o   65-51/H/01 kuchař-číšník (švp kuchař-číšník pro pohostinství)   

o  65-51/H/01 kuchař-číšník (švp kuchař)   

o  41-51-H/01 zemědělec-farmář (švp zemědělec-farmář)   

o  41-52-H/01 zahradník (švp zahradník)   

o  29-56-H/01 řezník-uzenář (švp řezník-uzenář)   

o  29-54-H/01 cukrář (švp cukrář-výroba)      

o  29-53-H/01 pekař (švp pekař)   

 

·        Nástavbový dvouletý obor v denní formě vzdělávání, zakončený maturitní zkouškou 

o  64-41-L/51 podnikání (ŠVP podnikání)

 

·        Domov mládeže a stravování 

o  ubytování a stravování   

  

·        Distanční výuka   

 

·     ZAJÍMAVOSTI:

       
 o vychovali jsme nejlepšího ZEMĚDĚLCE v České republice   

       o vyučili jsme nejlepší CUKRÁŘKU v České republice   

       o každoročně připravujeme Odborné DOVEDNOSTI všech učebních oborů 

       o každoročně realizujeme BARMANSKÝ KURZ   
o klatovské náměstí vytvořené v Minecraftu žáky pod vedením Ing. Rejthara 
 

       o zemědělství 4.0  - jakou cestou jdeme a kam chce dojít   

        

 

 


Poslední změna: 14.1.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech